Բույսերի Կառուցվածքը

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Շրջապատում որտե՞ղ են աճում բույսեր:
  Մեր շրջապատում բույսերը աճում են Հողում։
 2. Ի՞նչ գիտեք բույսի մարմնի մասին: Ո՞րն է նրա ստորգետնյա, ո՞րը՝վերգետնյա հատվածը: Ի՞նչ կառուցվածք ունի բույսը: Բույսի ի՞նչ օրգաններ գիտեք:
  Բույսի վերգետնյա հատվածը դա բույսի ցողունն է, իսկ ստորգետնյա հատվածը դա արմատներն են։
  Բույսի հիմնական կառուցվածքը դա արմատը ցողունը և տերևը
  Արմատը, ցողունը, տերևը, ծաղիկը, պտուղը, սերմը բույսի օրգաններն են
 3. Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ՝ բույսի աճի և զարգացման համար:
  Բույսը լավ աճում է լույ­սի, ջրի և անհրաժեշտ այլ նյութերի առկայությամբ
 4. Ինչպե՞ս է դրսևորվում բույսի կենսագործունեությունը:
  բույսը սնվում է, օգտագոր­ծում ջուր և ածխաթթու գազ, բույսի մարմնում առաջանում են տարբեր օր­գանական նյութեր: Բույսը նաև շնչում է, որի ընթացքում օգտագործում է թթվածին՝ կենդանիների և մարդու նման:
 5. Փորձեք նշել, թե ինչո՞վ են բույսերը կարևոր մարդու կյանքում:
  Բույսերը մարդկանց կյանքում մեծ դեր են խաղում նրանք վերարտադրում են ածխաթթու գազը և ստանում օդ։
 6. Դիտարկեք շրջապատի որևէ բույս։ Նկարեք այդ բույսը: Ցույց տվեք նրա ստորգետնյա և վերգետնյա հատվածները, նշեք բույսի օրգանները: Թվարկեք այն բույսերը, որոնք ծաղկում են:

Կոտորակները ընդհանուր հայտարարի բերելը

Ա)Վարժ1155

1/4 և 5/6

1/4=3/12

5/6=10/12

Բ) 9/7 և 3/14

9/7=18/14

Ե) 71/8 և 3/6

17/8/51/24

3/6/12/24

,Է) 7/18և5/12

7/18/14/36

5/12/15/36

Վարժ1156

Ա) 16/5 և 8/65

16/5/208/65

գ) 2/81և34/18

2/81և4/162

34/18/306/162

Ե) 32/121և7/99

32/121/3168/11979

7/99/847/11979

 

 

 

 

 

Մաթեմատիկա

5-րդ դասարանի սովորողների համար
1. Տուփում կան 10 կարմիր, 15 կապույտ և 20 կանաչ մատիտներ։ Մթության մեջ տուփից ամնաքիչը քանի՞ մատիտ վերցնելով՝ կարելի է համոզված լինել, որ դրանց մեջ կա գոնե մեկ կապույտ մատիտ։

Ամենաքիչը 31 մատիտ
2. 12345 թվանշաններից մի քանիսի միջև տեղադրել թվաբանական գործողությունների նշաններ այնպես, որ արդյունքում ստացվի 22։

1*23+4-5=22
3. Եթե Նարեկի մտապահած թիվը բազմապատկենք 7-ով, արդյունքից հանենք 22, կստանանք 755 ։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Նարեկը։

(755+22):7=111
4. Աղջիկը գրքից օրական կարդում է 25 էջ: Վեց օր կարդալուց հետո նրան մնաց կարդալու 18 էջ: Քանի° էջ ունի գիրքը:

25*6+18=168էջ
5. 1/3, 2/4, 3/6, 5/12 և 6/24 կոտորկների փոխարեն գրեք 48 հայտարար ունեցող և նրանց հավասար կոտորակներ:

1/3=16/48; 2/4=24/48; 3/6=24/48; 5/12=20/48; 6/24=12/48:

 
6. Տրված է 3/4 կոտորակը: Գրեք նրան հավասար այն կոտորակները որոնց համարիչներն են՝ 8, 20, 12, 60:

3/4 կոտորակը չունի 8 և 20 համալիրներով հավասար կոտորակներ

3/4=12/16; 3/4=60/80
7. Գտնել թվազույգերի ընդհանւր բաժանարարները:
ա) 14 և 140, բ) 45 և 85 գ) 28 և 98 դ) 30 և 80

ա)7;14 բ)5 գ)2 դ)2;5;10։
8. Գտնել ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:
ա) 24 և 14 բ) 35 և 55 գ) 120 և 34 դ) 18 և 72

ա)2 բ)5 գ)2 դ)18
9. Շարունակել հայտանիշը՝

• Եթե թվի կարգերում եղած թվերի գումարը բաժանվում է երեքի, ապա տվյալ թիվը կբաժանվի երեքի։

• Եթե թվի կարգերում եղած թվերի գումարը բաժանվում 9-ի ապա տվյալ թիվը կբաժանվի 9-ի։

• Եթե թվի գրառման վերջին երկու թվանշանները զրոներ են, կամ կազմում են 4-ի բաժանվող թիվ, ապա տվյալ թիվը կբաժանվի 4-ի։

Եղիշե Չարենց

Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն,
Բոլորը թափվել են փողոց.
Լսո՞ւմ եք անուշ մի զնգոց —
Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն։

Դյութում են շրթերը վարդե,
Սրտերը կրակ են ու բոց-
Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն,
Բոլորը թափվել են փողոց։

 1. Համացանցի օգնությամբ պարզիր, թե ինչ է տրիոլետը:
 2. Ներկիր այն տողերը, որոնք հուշում են, որ  գարուն է:
 3.  Ի՞նչ տրամադրություն է արտահայտված բանաստեղծության մեջ:
 4. Բանաստեղծությունը կարդա այնպես, որ հնչի՝ ա) տխուր, բ) հիացական, գ) վախեցած
 5.  Ինչպիսի՞ն կարող է լինել գարունը՝ կանաչ, թիթիզ, սիրուն, գույնզգույն,
 6.  Ինչպիսի՞ն է քո գարունը. պատմիր նրա մասին:սիրուն գույնզգույն ծաղիկներ